Exekuční příkaz na prodej nemovitosti

Poté co soud, který je příslušný k trvalému bydlišti dlužníka vydá usnesení o nařízení exekuce a které nabude právní moci a tedy vstoupí v platnost a je označeno tzv.doložkou, vydá zmocněný soudní exekutor, což je soukromá fyzická osoba, podnikající na IČ a zmocněná státem k zastupování tzv Exekuční příkaz na prodej nemovitosti.

Ten zašle povinnému, oprávněnému a katastrálnímu úřadu.

Exekuční příkaz může exekutor vydat i v případě, že usnesení ještě nenabylo právní moci. Pak jde o tzv. předběžné opatření, které má zabránit prodeji nemovitosti. I když je zcela mylné se domnívat, že by se vám nevýhodný převod (z hlediska věřitele) vyplatil. Exekutor totiž přezkoumává takový prodej i dva roky nazpět a pokud zjistí, že byl nevýhodný může takový převod zneplatnit a zahrnout jej do exekuce.

Nicméně jakmile je na usnesení doložka o nabytí právní moci, pak teprve může přistoupit exekutor k dražbě nemovitosti

Kdo vlastně může vaši nemovitost exekuovat?

Kromě státních orgánů jako je soud a Finanční úřad, může provádět exekuci ještě soudní exekutor, jak již bylo zmíněno výše. Ten musí být členem Exekutorské komory a ta v případě jeho pochybení taková pochybení řeší.

Všechny tři subjekty mohou rovněž provádět dražby nemovitostí.

Potřebuji pomoci s řešením exekuci na nemovitosti

Kontaktní údaje

Jméno*: Přijmení*:
Ulice: č.p.:
PSČ: Město*:
Okres*:
E-mail*: Telefon*:

Popis nemovitosti

Zde popište nabízenou nemovitost:

Adresa nemovitosti:

Požadovaná cena:
Foto 1:   (ve formátu .jpg)
Foto 2:   (ve formátu .jpg)
Foto 3:   (ve formátu .jpg)

Položky označené hvězdičkou jsou povinné

 

 

Kontakt: spravce@exekuce-nemovitosti.biz

Potřebuji pomoci s řešením exekuci na nemovitosti v okrese:
Volejte, smskujte, prozvánějte.
Pomůžeme! 731 450 565