Co znamená exekuce nemovitosti?

Exekuce nemovitostí jej její „znehybnění“ na katastru nemovitostí, tak, aby s ním majitel nemovitosti nemohl nakládat. Takže takto znehybněna nebo zablokována může být pouze nemovitost, která je na katastru nemovitostí evidována.

Exekuce nemovitosti se provádí většinou proto, že majitel nemovitosti má dluhy, které nesplácí a pomocí exekuce nemovitosti a jejího následného prodej se věřitelé mohou dostat ke svým pohledávkám.

Exekuce nemovitosti začíná tak, že věřitel dá návrh na soud, ve kterém uvede, že má pohledávky za dlužníkem a požádá soud o vydání exekučního titulu a usnesení o nařízení exekuce na majetek dlužníka. Ve svém návrhu rovněž navrhne exekutora, který má exekuci provést.

Tím, že soud vydá usnesení o nařízení exekuce, tak tím zmocňuje exekutora k tomu, aby po dlužníkovi vymáhal dlužnou částku, která se skládá z jistiny (částka určená pro věřitele) a z tzv. nákladů exekuce (což je odměna pro exekutora)

Proti vydání usnesení je možné se odvolat. Dlužník tak získá několik dní času na to, aby mohl svou situaci řešit. Nicméně drtivá většina odvolání proti nařízení exekuce je odmítnuta jako neoprávněná a dlužníkovi tak většinou ještě vzrostnou finanční náklady na soudní výlohy, které bude muset zbytečně hradit.

Exekutor má povinnost zablokovat veškerý majetek dlužníka (tzv. povinného), který dohledá a který může sloužit k uspokojení pohledávek věřitelů (tzv. oprávněný) Nemovitost je zablokována pomocí listiny zvané Exekuční příkaz na prodej nemovitosti. Ten je zaslán věřiteli, dlužníkovi a katastrálnímu úřadu. Tím docílí toho, že nejdou převádět majetková práva k nemovitosti.

Nyní má dlužník čas k tomu, aby uhradil své závazky. Má rovněž možnost jednat s exekutorem a splátkách, pokud je dluh vyšší než 20 tisíc. Kč, exekutor obvykle umožní 2-3 splátky, podle dlužníkovi situace. Pokud dlužník splácí je vše v pořádku a nemovitost je zachráněna.

Nicméně pokud exekutor vidí, že dlužník se k placení nemá, nebo opravdu dluh není schopen uhradit, začne připravovat tzv. nedobrovolnou dražbu nemovitosti.

Jmenuje soudního znalce, který provede ocenění nemovitosti, podle které se stanový vyvolávací cena v dražbě. (Ta bývá v prvním kole stanovena na 2/3 odhadní ceny. Pokud se nemovitost neprodá a jde do druhého kola, tak exekutor může stanovit vyvolávací cenu na 1/3 odhadní ceny nemovitosti)

Následně vydá dražební vyhlášku, kde určí datum a místo dražby, co je předmětem dražby, vyvolávací cenu a dražební jistinu.

Zde je nutné podotknout, že dlužník (povinný) má možnost až do zahájení dražby uhradit své závazky. V takovém případě se pak dražba nemovitosti nebude konat.

Pokud se to podaří, zašle exekutor vyrozumění na katastrální úřad o ukončení exekuce spolu s žádostí o výmaz usnesení o zahájení exekuce a exekučního příkazu.

Vyhněte se černému scénáři! Dokážeme zrealizovat i prodej nemovitosti v exekuci!

Vyplňte dotazník a vyřešíme problém! Najdeme kupce na nemovitost a zbavíme vás dluhů!

Potřebuji pomoci s řešením exekuci na nemovitosti

Kontaktní údaje

Jméno*: Přijmení*:
Ulice: č.p.:
PSČ: Město*:
Okres*:
E-mail*: Telefon*:

Popis nemovitosti

Zde popište nabízenou nemovitost:

Adresa nemovitosti:

Požadovaná cena:
Foto 1:   (ve formátu .jpg)
Foto 2:   (ve formátu .jpg)
Foto 3:   (ve formátu .jpg)

Položky označené hvězdičkou jsou povinné

 

 

Kontakt: spravce@exekuce-nemovitosti.biz

Potřebuji pomoci s řešením exekuci na nemovitosti v okrese:
Volejte, smskujte, prozvánějte.
Pomůžeme! 731 450 565